آفتکش گیاهی سالپی پست

نام عمومی: امولسیون گیاهی

نام تجاری: امولسیون سالپی پست

اجزای تشکیل دهنده: روغن های گیاهی و پلیمرهای زیست سازگار

نحوه اثر آفت­کش: تماسی

آفت هدف: سفید بالک

نوع محصول: گل محمدی و کلیه محصولات باغی، زراعی و گلخانه­ ای (صیفی و زینتی)

مقدار مصرف و دفعات تکرار : در آلودگی شدید       2 الی 3 درهزار

در آلودگی خفیف و پیشگیری در مراحل اولیه       0.5 الی 1 در هزار

 

دوره محلول پاشی در آلودگی های بالا به ترتیب زیر میباشد

سمپاشی اول : 3 در هزار

سمپاشی دوم : 3 درهزار،4 الی 7 روز بعد از سمپاشی اول

سمپاشی سوم : 1 درهزار، 7 روز بعد از سمپاشی دوم

محلول پاشی چهارم : 0.7 در هزار 7 الی 10 روز بعد از محلول پاشی سوم

پس از این محلول پاشی ها با نظر کارشناس گیاهپزشکی دوره محلول پاشی ها پیشگیرانه و طولانی مدت تر خواهد بود (مانند 15 الی 20 روز یکبار و یا بیشتر)

محدودیت های مصرف: درآفتاب تند و هنگام ظهر از سمپاشی خودداری نمایید

محدودیت برای زمان ورود به مزرعه بعد از محلول پاشی: محدودیتی ندارد

راهنمای مصرف آفت کش: قبل ازمصرف محتویات قوطی تکان داده شود و به تدریج به مخزن حاوی آب در سمپاش اضافه شود.

آفتکش گیاهی سالپی پست یک ترکیب تماسی بوده و حتما باید سطح بدن آفت با آن در تماس قرار بگیرد. تاثیر این آفت کش روی مراحل مختلف سفید بالک درصورت پوشش کامل به شکل زیر می باشد. در غلظت 3 در هزار تمامی مراحل سفید بالک به غیر از تخم به مقدار قابل توجهی کنترل می شود ولی در غلظت های زیر 1 درهزار فقط مرحله بالغ هست که به صورت 100 درصدی کنترل می شود و روی سایر مراحل تاثیر کمتری دارد. بنابراین غلظت 3 درهزار در آلودگی شدید توصیه میشود و غلظت های زیر 1 درهزار در آلودگی های سبک توصیه می گردد.

حداقل زمانی فاصله برداشت (دوره کارنس): دوره کارنس ندارد

  • سالپی پست
  • آفتکش گیاهی سالپی پست
  • آفت کش گیاهی سالپی پست
حشرات بالغ سفید بالک

بطری های 100 سی سی

جهت مصارف خانگی

کارآیی سالپی پست در کنترل سفید بالک گل رز

آفت کش گیاهی سالپی پستآفت کش گیاهی سالپی پستآفت کش گیاهی سالپی پست