نام عمومی: صابون آفتکش گیاهی

نام تجاری: صابون گیاهی ناگیتاکس

اجزای تشکیل دهنده: ترکیبات گیاهی زیست سازگار

نحوه اثر آفتکش: تماسی و نفوذی و گوارشی

آفت هدف: شته و شپشک

نوع محصول: صیفی جات و کلیه محصولات گلخانه­ای و  زینتی

زمان مصرف بر حسب فنولوژی گیاه یا آفت هدف:  با تشخیص کارشناس گیاه­پزشکی در صبح زود یا هنگام عصر مصرف شود.

دفعات تکرار:  با تشخیص کارشناس گیاه­پزشکی

محدودیت های مصرف: درآفتاب تند و هنگام ظهر از سمپاشی خودداری نمایید.

محدودیت برای زمان ورود به مزرعه بعد از محلول پاشی: محدودیتی ندارد.

راهنمای مصرف آفت کش: قبل ازمصرف محتویات قوطی تکان داده شود. مقدار آفتکش توصیه شده در حجم کمی آب حل شده و به تدریج به مخزن حاوی آب در سمپاش اضافه شود.

حداقل زمانی فاصله برداشت (دوره کارنس): دوره کارنس ندارد.

nagitax