Licotox

نام عمومی: آفت­ کش گیاهی

نام تجاری و فرمولاسیون آفت­کش: امولسیون لیکوتوکس

نحوه اثر آفت­کش: تماسی ونفوذی وگوارشی

آفت هدف: پسیل پسته

نوع محصول: پسته

میزان مصرف: یک لیتر در هزار لیتر

اطلاعات درجه خطر ماده موثره: مواد گیاهی ماده دارویی و خوارکی است و در فهرست آفت­کش های مجاز اعلام شده توسط OMRI قرار دارد لذا محدودیتی از نظر استفاده وجود ندارد.

میزان سمیت خوراکی برای موش:8000 میلی­گرم بر کیلوگرم (طبقه بندی در گروه IV).

زمان مصرف بر حسب فنولوژی گیاه یا آفت هدف: با تشخیص کارشناس گیاه­پزشکی در صبح زود یا هنگام عصر مصرف شود.

دفعات تکرار : با تشخیص کارشناس گیاه­پزشکی

محدودیت های مصرف: درآفتاب تند هنگام ظهر از و زمان وزیدن باد از سمپاشی خودداری نمایید.

قابلیت اختلاط پذیری: قبل از اختلاط با سموم شیمیایی و کودها نسبت به آزمایش در سطح محدود اقدام شود.

محدودیت برای زمان ورود به مزرعه بعد از محلول پاشی: محدودیتی ندارد

راهنمای مصرف آفت کش: قبل ازمصرف محتویات قوطی تکان داده شود. مقدار آفت­کش توصیه شده در حجم کمی آب حل شده و به تدریج به مخزن حاوی آب در سمپاش اضافه شود.

حداقل زمانی فاصله برداشت (دوره کارنس): دوره کارنس ندارد

احتیاط های لازم: در هنگام مصرف از لباس کار و لوازم مخصوص سمپاشی استفاده شود. دور از دسترس کودکان نگهداری شود. در هنگام سمپاشی از خوردن و آشامیدن پرهیز شود.

اثرات زیست محیطی: ندارد

درج علایم خطر pictogram در برچسب: سم کم ضرر

توصیه های پزشکی و کمک های اولیه: در صورت آلوده شدن دست، صورت و چشم ها به این ترکیب، با آب معمولی شستشو داده شود. در صورت سرفه،  خارش، سوزش و قرمز شدن چشم عملیات سمپاشی را قطع کنید. با آب فراوان دست و صورت و چشم ها شسته شود. و در هوای تازه استراحت شود.

شرایط نگهداری آفت کش: در سایه و دمای اتاق نگه­داری شود.

آفت کش گیاهی لیکوپست

لینک های مرتبط