قارچ کش سبز یک

نام عمومی: قارچ کش گیاهی سبز یک

فرمولاسیون: پودر قابل تعلیق در آب

نحوه اثر: تماسی و محافظتی

بیماری هدف: سفیدک های پودری

نوع کشت مورد استفاده: کشت های فضای باز (مزرعه) و کشت های حفاظت شده (تونل های پلاستیک و گلخانه)

مقدار مصرف: 2 کیلوگرم سبز 1 به همراه 250 الی500 میلی لیتر کاورینو در هزار لیتر آب

راهنمای مصرف: ابتدا میزان مورد نیاز از پودر قارچ کش سبز 1 را به تدریج در داخل سطل ریخته و همزمان مخلوط شود و سپس داخل مخزن سمپاش ریخته شود. مقدار مورد نیاز از محلول کاورینو نیز پس از آن به محلول اضافه گردد.

زمان آغاز محلول پاشی: قبل از شروع بیماری جهت پیشگیری با مشاهده اولین علائم بیماری

زمان مصرف: بهترین زمان مصرف صبح اول وقت قبل از طلوع آفتاب و یا عصر هنگام غروب است.

دفعات تکرار: محدودیتی برای دفعات تکرار ندارد. در تناوب با سایر قارچ کش های سبز 2 و 3 استفاده شود.

* فاصله بین دو محلول پاشی: 5 تا 10 روز

سفدک سطحی

قارچ کش گیاهی سبز یک

ویدیوی آموزشی  نحوه استفاده از قارچ کش سبز یک
نظر گلخانه دار رز پاکدشت (آقای مهدی زارعی) در رابطه با قارچ کش سبز یک
عملکرد قارچ کش سبز یک در گلخانه رز هشتگرد (آقای حاجیمیر)