قارچ کش سبز یک

نام عمومی: قارچ کش گیاهی سبز یک

فرمولاسیون: پودر قابل تعلیق در آب

نحوه اثر: تماسی و محافظتی

بیماری هدف: سفیدک های پودری

نوع کشت مورد استفاده: کشت های فضای باز (مزرعه) و کشت های حفاظت شده (تونل های پلاستیک و گلخانه)

مقدار مصرف: 2 کیلوگرم سبز 1 به همراه 250 الی500 میلی لیتر کاورینو در هزار لیتر آب

راهنمای مصرف: ابتدا میزان مورد نیاز از پودر قارچ کش سبز 1 را به تدریج در داخل سطل ریخته و همزمان مخلوط شود و سپس داخل مخزن سمپاش ریخته شود. مقدار مورد نیاز از محلول کاورینو نیز پس از آن به محلول اضافه گردد.

رز و گل­های زینتی: با مشاهده اولین علائم بیماری محلول­پاشی با سبز 1 با غلظت 2 درهزار همراه با کاورینو با غلظت 0.25 تا 0.5 درهزار و تکرار محلول­پاشی با غلظت 1.5 درهزار بسته به شدت اولیه بیماری 5 تا 7 روز بعد. در شرایط شدت بیماری ممکن است نیاز به محلول­پاشی سوم بعنوان محلول­پاشی کمکی 10 تا 14 روز بعد باشد.

خیار و سایر کدوئیان، گوجه­ فرنگی: با مشاهده اولین علائم بیماری محلول­پاشی با سبز 1 با غلظت 2 درهزار همراه با کاورینو با غلظت 0.25 تا 0.5 درهزار و تکرار محلول­پاشی 5 و 7 روز بعد. در شرایط شدت بیماری ممکن است نیاز به محلول­پاشی چهارم بعنوان محلول­پاشی کمکی یا Cover spray 10 تا 14 روز بعد باشد.

سیب و درختان میوه هسته­ دار: محلول­پاشی اول در مرحله جوانه نقره­ای یا Silver tip (ابتدای مرحله تورم جوانه) با غلظت 2 درهزار همراه با کاورینو با غلظت 5/0 درهزار، محلول­پاشی دوم بعد از ریزش 80 درصد گلبرگ­ها یا Full petal و محلول­پاشی سوم بعنوان محلول­پاشی تکمیلی یا Cover spray 14 روز بعد. در صورت وقوع بارندگی تا 24 ساعت بعد از هر مرحله محلول­پاشی، محلول­پاشی تکرار شود.

انگور: محلول­پاشی اول با سبز 1 با غلظت 2 درهزار همراه با کاورینو با غلظت 25/0 تا 5/0 درهزار در مرحله 6 تا 7 برگی، محلول­پاشی دوم بعد از ریزش گلبرگ­ها، محلول­پاشی سوم 14 روز بعد.

زمان آغاز محلول پاشی: قبل از شروع بیماری جهت پیشگیری با مشاهده اولین علائم بیماری

زمان مصرف: بهترین زمان مصرف صبح اول وقت قبل از طلوع آفتاب و یا عصر هنگام غروب است.

دفعات تکرار: محدودیتی برای دفعات تکرار ندارد. در تناوب با سایر قارچ کش های سبز 2 و 3 استفاده شود.

* فاصله بین دو محلول پاشی: 5 تا 10 روز

سفدک سطحی

قارچ کش گیاهی سبز یک

ویدیوی آموزشی  نحوه استفاده از قارچ کش سبز یک
نظر گلخانه دار رز پاکدشت (آقای مهدی زارعی) در رابطه با قارچ کش سبز یک
عملکرد قارچ کش سبز یک در گلخانه رز هشتگرد (آقای حاجیمیر)