قارچ کش سبز یک برای سفیدک سطحی

نام عمومی : قارچ کش سبز یک

فرمولاسیون : پودر قابل تعلیق در آب

مواد تشکیل دهنده : ترکیبات گیاهی زیست سازگار

نحوه اثر : تماسی و محافظتی

بیماری هدف : سفیدک های پودری کدوئیان

نوع کشت مورد استفاده : کشت های فضای باز (مزرعه) و کشت های حفاظت شده (تونل های پلاستیک و گلخانه)

مقدار مصرف : غلظت 2 در هزار (2 گرم در یک لیتر آب) + 0.25 الی 0.5 در هزار مکمل کاورینو

راهنمای مصرف :15 دقیقه قبل از مصرف، ابتدا میزان مورد نیاز از پودر قارچ­کش سبز 1 را به تدریج در داخل سطل ریخته و همزمان مخلوط شود و سپس داخل مخزن سمپاش ریخته شود. مقدار مورد نیاز از محلول کاورینو نیز پس از آن به مخزن اضافه گردد.

زمان مصرف : بهترین زمان مصرف صبح اول وقت قبل از طلوع آفتاب و یا عصر هنگام غروب است

دفعات تکرار : دفعات تکرار بستگی به طول دوره برداشت و توسعه بیماری دارد و از نظر سلامت غذایی محدودیتی در تعداد دفعات محلول­پاشی وجود  ندارد. توصیه می شود پس از توقف بیماری سفیدک، در تناوب با سایر قارچ کش های سبز 2 و 3 استفاده شود.

فاصله بین دو محلول پاشی : فاصله بین دو محلول­پاشی: هر 5 تا 10 روز از زمان آغاز بیماری تا توقف بیماری زیر نظر بیماری­ شناس گیاهی به تناوب از سبزهای 1 و 2 و 3 استفاده گردد.

قارچ کش سبز یک برای سفیدک سطحی