آفت کش گیاهی آرتمیس توتال

اجزای تشکیل دهنده: روغن های گیاهی و پلیمر های گیاهی زیست سازگار

نحوه اثر آفتکش: تماسی، نفوذی

آفت هدف: شته و شپشک های آرد آلود، پوره های متحرک  انواع شپشک های سپردار

محصول کشاورزی هدف: تمامی محصولات گلخانه ای و صیفی جات(خیار، فلفل، بادمجان، گوجه فرنگی)، گلخانه های زینتی (رز، حسن یوسف، ارکیده و …) مزارع چای، باغات مرکبات، انواع درختان هسته دار و دانه دار

زمان مصرف بر حسب فنولوژی گیاه یا آفت هدف:  با تشخیص کارشناس گیاه­پزشکی در صبح زود یا هنگام عصر مصرف شود.

دفعات تکرار: با تشخیص کارشناس گیاه­پزشکی

محدودیت های مصرف: درآفتاب تند و هنگام ظهر از سمپاشی خودداری نمایید.

 **بدون دوره کارنس ندارد**

راهنمای مصرف آفت کش:

قبل ازمصرف محتویات قوطی تکان داده شود. مقدار آفتکش توصیه شده در حجم کمی آب حل شده و به تدریج به مخزن حاوی آب در سمپاش اضافه شود.

شته ها و پوره های متحرک شپشک های سپردار : 2 در هزار

شپشک های آرد آلود : 2 الی 3 در هزار

با توجه به لکه ای بودن آلودگی شپشک های آرد آلود در ابتدای شروع آلودگی توصیه میشود فقط بخشهای آلوده محلولپاشی شود و 5 الی 7 روز بعد نیز تکرار گردد 

اما در آلودگی های گسترده با سمپاش موتوری و فشار بالا برای کل گلخانه پاشش انجام شود و 5 الی 7 روز دیگر تکرار گردد

در گلخانه های رز معمولا بخش طوقه گیاه درگیر آفت هست و این ناحیه حساس به گیاهسوزی نبوده و میتوان با غلظت بالا تر صرفا بخش طوقه را شست و شو دارد اما در آلودگی های بالاتر که به روی برگ های بالایی هم پخش شده است می بایست پاشش کل سطح کانوپی گیاه با دوز مناسب انجام گیرد

آفت کش گیاهی آرتمیس توتال

biomax-sample3

شته

شته ها و پوره های متحرک شپشک های سپردار : 2 در هزار

شپشک های آرد آلود : 2 الی 3 در هزار

با توجه به لکه ای بودن آلودگی شپشک های آرد آلود در ابتدای شروع آلودگی توصیه میشود فقط بخشهای آلوده محلولپاشی شود و 5 الی 7 روز بعد نیز تکرار گردد 

اما در آلودگی های گسترده با سمپاش موتوری و فشار بالا برای کل گلخانه پاشش انجام شود و 5 الی 7 روز دیگر تکرار گردد

در گلخانه های رز معمولا بخش طوقه گیاه درگیر آفت هست و این ناحیه حساس به گیاهسوزی نبوده و میتوان با غلظت بالا تر صرفا بخش طوقه را شست و شو دارد اما در آلودگی های بالاتر که به روی برگ های بالایی هم پخش شده است می بایست پاشش کل سطح کانوپی گیاه با دوز مناسب انجام گیرد