دریافت کارت واکسن فارسی و انگلیسی کرونا

افرادی که یک یا دو دز واکسن کرونا را دریافت نموده اند می‌توانند با ورود به سامانه مربوطه کارت واکسن دیجیتال فارسی و یا انگلیسی خود را دریافت نمایند.

وزارت بهداشت: کارمندانی که واکسن نزدند باید هر ۷۲ ساعت تست کرونا بدهند. اگرچه واکسن زدن اجباری نیست اما کارکنان دولتی، نهادهای مردمی و شرکت‌های خصوصی که کارت واکسن نداشته باشند باید برای حضور در محل کار هر ۷۲ ساعت یکبار تست پی‌سی‌آر بدهند./ فارس

برای دریافت کارت دیجیتالی فارسی

vcr.salamat.gov.ir/fa

وبرای دریافت کارت دیجیتالی انگلیسی

vcr.salamat.gov.ir/en

ورود/نوبت دهی تزریق واکسن کرونا (کوید 19)

https://vaccine.salamat.gov.ir/login