شهر یزد با وجود قرار گرفتن در منطقه گرم و خشک، با همت مردمانی سخت کوش توانسته به عنوان یکی از قطب های مهم گلخانه ای کشور بدل شود.

یکی از محصولات گلخانه ای مهم شهر یزد انواع فلفل می باشد که همه ساله با آفت کنه تارتن دولکه ای درگیر هستند.

کنه کش گیاهی ماریا پرو با از بین بردن کامل مراحل متحرک کنه تارتن دولکه ای به عنوان جایگزینی مناسب برای کنه کش های شیمیایی مطرح شده است.

پاشش 3 دوره کنه کش گیاهی ماریا پرو با فواصل 3 الی 4 روزه توسط گلخانه داران فلفل شهر یزد، موجب از بین رفتن و توقف تخمریزی کنه تارتن شده و آفت کنترل می گردد.

تعاملات گسترده و مناسبی بین شرکت دانش بنیان طوبا و شرکت های دانش بنیان تولید کننده عوامل بیولوژیک برقرار شده و این همکاری در واقع قراردادن تکه های پازل کنترل غیرشیمیایی آفات در کنار هم بوده و آینده ای روشن را برای کاهش هرچه بیشتر مصرف سموم شیمیایی را در بر خواهد داشت.

  با توجه به تحریم های موجود و عدم واردات مناسب عوامل کنترل بیولوژیک خارجی، حمایت از شرکت های دانش بنیان داخلی ضروری بوده و در عین حال شرکت های داخلی نیز می بایست تمام تلاش خود را در افزایش کیفیت و کارآیی محصول، سرلوحه کار خود قرار دهند تا اعتماد کشاورزان به تولیدات داخلی ایجاد گردد.

استان یزد قابلیت بالایی برای تبدیل شدن به قطب تولید محصولات سالم و عاری از سموم شیمیایی جهت صادرات و ارزآوری برای کشور را دارا می باشد

گلخانه آقای یوسفی بازدید دکتر محمد بشیری

گلخانه آقای یوسفی

گلخانه آقای یوسفی بازدید دکتر محمد بشیری

گلخانه فلفل، منطقه دهنو شهر یزد

گلخانه آقای یوسفی بازدید دکتر محمد بشیری

گلخانه اقای احمد آبادی، منطقه ملاباشی

گلخانه آقای یوسفی بازدید دکتر محمد بشیری

گلخانه آقای یوسفی بازدید دکتر محمد بشیری

گلخانه جناب آقای یاوری، منطقه چاه شهردار

گلخانه آقای یوسفی بازدید دکتر محمد بشیری

از محصولات دیگر شرکت طوبی:
قارچ کش سبز یک جهت کنترل انواع سفیدک های سطحی

آفت کش گیاهی سالپی پست جهت کنترل سفید بالک گلخانه