آفت کش گیاهی سالپی پست

>>آفت کش گیاهی سالپی پست
آفت کش گیاهی سالپی پست1397-9-14 22:00:03 +00:00

آفتکش گیاهی سالپی پست

نام عمومی: امولسیون گیاهی

نام تجاری: امولسیون سالپی پست

اجزای تشکیل دهنده: ترکیبات گیاهی زیست سازگار

نحوه اثر آفت­کش: تماسی

آفت هدف: سفید بالک

نوع محصول: گل محمدی و کلیه محصولات باغی، زراعی و گلخانه­ ای (صیفی و زینتی)

زمان مصرف بر حسب فنولوژی گیاه یا آفت هدف: با تشخیص کارشناس گیاه­پزشکی در صبح زود یا هنگام عصر مصرف شود.

دفعات تکرار: با تشخیص کارشناس گیاه­پزشکی

محدودیت های مصرف: درآفتاب تند و هنگام ظهر از سمپاشی خودداری نمایید

محدودیت برای زمان ورود به مزرعه بعد از محلول پاشی: محدودیتی ندارد

راهنمای مصرف آفت کش: قبل ازمصرف محتویات قوطی تکان داده شود. مقدار آفت­کش توصیه شده در حجم کمی آب حل شده و به تدریج به مخزن حاوی آب در سمپاش اضافه شود.

حداقل زمانی فاصله برداشت (دوره کارنس): دوره کارنس ندارد

لیبل آفت کش گیاهی سالپی پست
حشرات بالغ سفید بالک