نام عمومی: پودر آفتکش گیاهی

نام تجاری: لوتکس

اجزای تشکیل دهنده: ترکیبات گیاهی زیست سازگار

نحوه اثر آفتکش: تماسی  و  تدخینی

آفت هدف: ساس

محل مورد استفاده: منازل، خوابگاه ها، پادگان ها، هتل ها و اقامت گاه ها

راهنمای مصرف آفت کش: در اطراف منازل کنار دیوار و زیر فرش و تخت و مبلمان ریخته شود