قارچ­کش گیاهی سبز (3)

 میکرو امولسیون قارچ­کش با ترکیبات گیاهی زیست سازگار

بیماری هدف: سفیدک­های پودری

نوع محصول: خیار، خربزه، ملون و انواع کدو، گل رز و گیاهان زینتی، توت فرنگی، انگور، سیب و درختان هسته­دار

نحوه اثر: تماسی و محافظتی

دوز مصرف: 2 لیتر سبز 3 به همراه 250 الی500 میلی­لیتر کاورینو در هزار لیتر آب

بدون دوره کارنس

* نوع کشت مورد استفاده: کشت­های فضای باز (مزرعه) و کشت­های حفاظت شده (تونل­های پلاستیک و گلخانه)

* راهنمای مصرف: ابتدا میزان مورد نیاز از امولسیون قارچ­کش سبز 3 را ابتدا در مقدار کمی آب حل کرده و سپس آن را به تدریج به مخزن سمپاش محتوی آب اضافه نمایید.  مقدار مورد نیاز از محلول کاورینو نیز پس از آن به محلول اضافه گردد.

* زمان آغاز محلول­پاشی: قبل از شروع بیماری یا با مشاهده اولین علائم بیماری 

* زمان مصرف: بهترین زمان مصرف صبح اول وقت قبل از طلوع آفتاب و یا عصر هنگام غروب است.

* دفعات تکرار: محدودیتی برای دفعات تکرار ندارد ولی توصیه می­شود در تناوب با سایر قارچ­کش­های سبز 1 و 2 استفاده شود.

* فاصله بین دو محلول­پاشی: هر 5 تا 10 روز از زمان آغاز بیماری تا توقف بیماری زیر نظر بیماری­شناس گیاهی به تناوب از سبزهای 1 و 2 و 3 استفاده گردد.

  • قارچ کش گیاهی و غیر شیمیایی سبز 3
  • قارچ کش گیاهی و غیر شیمیایی سبز سه