قارچ­کش گیاهی سبز (2)

امولسیون روغنی قابل حل در آب با ترکیبات گیاهی زیست سازگار

بیماری هدف: سفیدک­های پودری

نوع محصول: خیار، خربزه، ملون و انواع کدو، گل رز و گیاهان زینتی، توت فرنگی، انگور، سیب و درختان هسته­ دار

نحوه اثر: تماسی و محافظتی

مقدار مصرف: غلظت 2 در هزار (2 ­لیتر در 1000 لیتر آب)

بدون دوره کارنس

* نوع کشت مورد استفاده: کشت­های فضای باز (مزرعه) و کشت­های حفاظت شده (تونل­های پلاستیک و گلخانه)

* راهنمای مصرف: مقدار 2 لیتر از امولسیون قارچ­کش سبز 2 در 1000 لیتر آب (یا مقدار 200 میلی­لیتر برای هر سمپاش 100 لیتری) استفاده شود. مقدار مورد نیاز سبز 2 را ابتدا در مقدار کمی آب حل کرده و سپس آن را به تدریج به مخزن سمپاش محتوی آب اضافه نمایید. 

* زمان آغاز محلول­پاشی: قبل از شروع بیماری یا با مشاهده اولین علائم بیماری 

* زمان مصرف: بهترین زمان مصرف صبح اول وقت قبل از طلوع آفتاب و یا عصر هنگام غروب است.

* دفعات تکرار: محدودیتی برای دفعات تکرار ندارد. در تناوب با سایر قارچ­کش­های سبز 1 و 3 استفاده شود.

* فاصله بین دو محلول­پاشی: هر 5 تا 7 روز از زمان آغاز بیماری تا توقف بیماری زیر نظر بیماری­شناس گیاهی به تناوب از سبزهای 1 و 2 و 3 استفاده گردد.

  • قارچ کش گیاهی سبز 2
  • قارچ کش گیاهی و غیر شیمیایی
  • قارچ کش گیاهی و غیر شیمیایی