نام عمومی: آفتکش گیاهی

نام تجاری: آرتمیس اکو

اجزای تشکیل دهنده: روغن های گیاهی و پلیمرهای زیست سازگار

نحوه اثر آفتکش: تماسی و نفوذی

آفت هدف: پسیل پسته، پسیل زیتون، پسیل گلابی

نوع محصول: باغات پسته، باغات زیتون، باغات گلابی و …

زمان مصرف بر حسب فنولوژی گیاه یا آفت هدف: بهتر است سمپاشی زمانی که اکثریت جمعیت آفت در مرحله پوره می باشد صورت بگیرد. تکرار سمپاشی با نظر کارشناس گیاهپزشک انجام پذیرد (میانگین 3 الی 5 پوره در هر برگ زمان هشدار برای سمپاشی می باشد).

در مرحله به مغز رفتن پسته (مخصوصا رقم اکبری) دوره های سمپاشی نسبتا کوتاه تر در نظر گرفته شود تا بر اثر فشار آفت برگ ریزی رخ ندهد.


مقدار مصرف :

آلودگی شدید 3 در هزار

(کشندگی پوره های کوچک و بزرگ عالی، بالغ خوب، تخم کم)

آلودگی کم 1.5 در هزار

(کشندگی پوره کوچک عالی، پوره بزرگ خوب، بالغ متوسط، تخم کم)

 

دفعات تکرار:  با تشخیص کارشناس گیاه­پزشکی

محدودیت های مصرف: در آفتاب تند و هنگام ظهر از سمپاشی خودداری نمایید.

محدودیت برای زمان ورود به مزرعه بعد از محلول پاشی: محدودیتی ندارد.

حداقل زمانی فاصله برداشت (دوره کارنس): دوره کارنس ندارد.

راهنمای مصرف آفت کش: با توجه به تماسی بودن این آفت کش گیاهی، نیاز هست که به طور کامل هر دوسطح برگ با محلول آفت کش کاملا خیس و پوشانده شود. بهتر است فشار سمپاش بالا و زاویه مخروط پاشش لانس زیاد و به صورت پخش باشد تا پسیل های بالغ فرصت پرواز و فرار از روی برگ را نداشته باشند.

در پسیل زیتون زمانی که پوشش پنبه ای ایجاد شده باشد بیشترین تاثیر را شاهد خواهیم بود به طوری که پوشش پنبه ای حل شده و مراحل پوره و بالغ آفت بالای 90 درصد در محل های پاشیده شده کشته خواهد شد.

این آفت کش برای دشمنان طبیعی پسیل ها شامل کفشدوزک ها، بالتوری ها و زنبور های پسیلوفاگوس بی خطر می باشد و باید دقت شود از ابتدای فصل سم شیمیایی مصرف نگردد تا جمعیت دشمنان طبیعی بالا باشد و به اثر کنترلی ترکیبات گیاه را تکمیل نمایند.

برخی دیگر از ویژگی های آفت کش گیاهی آرتمیس اکو

مناسب برای تولید محصولات ارگانیک و سالم بر پایه مدیریت تلفیقی آفات IPM

امکان صادرات محصولات تولید شده به کشورهای اروپایی و ارز آوری برای کشور

عدم آلودگی منابع آب های زیر زمینی و خاک

عدم ایجاد اختلال در رشد طبیعی گیاه :

  • آفت کش گیاهی آرتمیس اکو پسیل
  • آفت کش گیاهی آرتمیس اکو
  • آفت کش گیاهی آرتمیس اکو