نام تجاری: آفتکش گیاهی آرتمیس توتال

اجزای تشکیل دهنده: روغن های گیاهی و پلیمرهای زیست سازگار

نحوه اثر آفتکش: تماسی

آفت هدف: انواع شته ها و شپشک های آردآلود و شپشک های سپردار (پوره های متحرک و سنین اولیه)

نوع محصول: کلیه محصولات باغی(درختان میوه هسته دار، دانه دار، مرکبات، درختان گرمسیری)، گلخانه ای (صیفی سبزی و زینتی) و زراعی

راهنمای مصرف 

شپشک های آردآلود : 2 الی 3 در هزار

با توجه به لکه ای بودن آلودگی شپشک های آرد آلود در ابتدای شروع آلودگی توصیه میشود با سمپاش پشتی بخش های آلوده محلول پاشی شود و 5 الی 7 روز بعد نیز تکرار گردد

اما در آلودگی های گسترده با سمپاش موتوری و فشار بالا برای کل گلخانه پاشش انجام شود و 5 الی 7 روز دیگر تکرار گردد.

شته ها و پوره های متحرک انواع شپشک های سپردار : 2 در هزار

محلول پاشی با سمپاش موتوری و فشار مناسب انجام گیرد و با توجه به نظر کارشناس گیاهپزشک با افزایش مجدد شته ها تکرار گردد.

در گیاهانی که دارای برگ های لطیف می باشند غلظت 3 درهزار ابتدا در سطح محدود تست گردد و پس از اطمینان از گیاهسوزی استفاده گردد.

در گیاهان خیار، گوجه فرنگی با غلظت 3 درهزار گیاهسوزی ندارد

 

محدودیت های مصرف: درآفتاب تند و هنگام ظهر از سمپاشی خودداری نمایید.

محدودیت برای زمان ورود به مزرعه بعد از محلول پاشی: محدودیتی ندارد.

راهنمای مصرف آفت کش: قبل ازمصرف محتویات قوطی تکان داده شود. مقدار آفتکش توصیه شده در حجم کمی آب حل شده و به تدریج به مخزن حاوی آب در سمپاش اضافه شود.

حداقل زمانی فاصله برداشت (دوره کارنس): دوره کارنس ندارد.

آفت کش گیاهی آرتمیس تماسی بوده و برای تاثیر کامل باید تمام سطح گیاه توسط آفت کش پوشش داده شود.

  • bio insecticide artemis total
  • non chemical insecticide
  • سم آفت کش گیاهی آرتمیس توتال