امولسیون گیاهی آجیتوکس

>>امولسیون گیاهی آجیتوکس
امولسیون گیاهی آجیتوکس1397-9-14 22:02:02 +00:00

AGITOX

نام عمومی:آفت­کش گیاهی

نام تجاری و فرمولاسیون آفت­کش:امولسیون آجیتوکس

نحوه اثر آفت­کش: تدخینی و تماسی

آفت هدف:کلیه آفات انباری

نوع محصول: آرد، حبوبات وغلات

میزان مصرف: یک لیتر در هزار لیتر