کنه کش گیاهی ماریا از میکروکپسول هایی تشکیل شده که می بایست مدتی در آب باقی بماند و عصاره خود را در آب منتشر کند. همچنین این کنه کش اگر به یکباره در آب ریخته شود مانند آرد گلوله گلوله می شود و می بایست بسیار به آرامی و همراه جریان آب ریخته شود.

نحوه ریختن پودر کنه کش گیاهی ماریا در داخل مخزن

تصویر نحوه ریختن پودر کنه کش ماریا

 

فیلم نحوه ریختن پودر کنه کش ماریا

استفاده از پمپ هوا

اگر به پمپ هوا دسترسی داشته باشید با قرار دادن شیلنگ خروجی هوا در داخل مخزن، محلول ماریا به خوبی هم زده می شود و در مدت بسیار کوتاهی آماده مصرف می شود