کنترل غیر شیمیایی سفید بالک در مزارع گل محمدی شرکت گلاب زهرا

شرکت گلاب زهرا از بزرگترین تولید کننده های گلاب و اسانس گل محمدی و سایر عرقیجات و فرآورده های گیاهان دارویی می باشد که اکثر محصولات این شرکت صادراتی بوده و به کشور های اروپایی صادر می گردد.

مزارع و محصولات این شرکت به طور مرتب توسط شرکت های معتبر بین المللی گواهی دهنده، از نظر باقیمانده سم و کود بررسی شده و دارای گواهی ارگانیک بین المللی می باشند.

بنابراین در این مزارع برای حفظ این بازار صادراتی ناگزیر از مصرف نهاده های غیر شیمیایی برای کنترل آفات محصولات خود می باشند.

شرکت نانو سبزآوران طوبی از سال 1396 همکاری وسیع خود را برای کنترل سفید بالک که آفت اصلی مزارع گل محمدی می باشد آغاز نموده است و با استفاده از آفت کش گیاهی سالپی پست ضمن حفظ دشمنان طبیعی بومی موجود در منطقه،آفت به خوبی کنترل شده است.