آزمایشگاه تحقیقات فرمولاسیون آفت کش های گیاهی و بیولوژیک موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور از سال 1394 توسط خانم دکتر نگهبان راه اندازی گردید. آزمایشگاه مجهز به امکانات مناسب جهت استخراج و فرمولاسیون ترکیبات گیاهی به روشهای نوین با تکنولوژی نانو و میکرو می باشد. طی این مدت دانشجویانی از مقاطع ارشد و دکتری رشته های مختلف از جمله حشره شناسی، بیماری شناسی گیاهی، پلیمر، شیمی، نانو تکنولوژی و … زیر نظر دکتر نگهبان جهت انجام طرح پایان نامه و رساله خود از امکانات آن بهره برده اند.

همچنین دانش آموخته گانی از رشته های مختلف به عنوان کارآموز مشغول تحقیق و پژوهش روی موضوعات مختلف می باشند.