پروژه ها و اقدامات اجرایی شرکت

صفحه اصلی>پروژه ها و اقدامات اجرایی شرکت

بازدید گلخانه های آذربایجان شرقی

2021-04-23T23:26:23+04:30

بازدید از گلخانه های استان آذربایجان شرقی و بررسی رضایتمندی و نظرات گلخانه داران محترم که از محصولات شرکت استفاده کرده اند گلخانه گوجه فرنگی جناب آقای اسدی شهرستان اسکو، بخش ایلخیچی سطح زیر کشت 4 هکتار استفاده از آفت کش سالپی پست جهت کنترل سفید بالک گلخانه طی تجربه ی آقای اسدی در استفاده از آفتکش سالپی پست، نکات زیر قابل ذکر می باشد: استفاده از سالپی پست از زمان نشا ضروری می باشد تا سفید بالک بالغ امکان استقرار و تخمریزی نداشته باشد در مراحل نشا و آلودگی کم غلظت 1 در هزار برای پیش گیری در مراحل [...]

بازدید گلخانه های آذربایجان شرقی2021-04-23T23:26:23+04:30
Go to Top