فیلم سیکل زندگی بالتوری سبز (شکارگر انواع آفات)

 

 گالری تصاویر بالتوری سبز

  • دشمن طبیعی شکارگر پسیل
  • lacewingEggs
  • Chrysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae)
  • chrysoperla pup2(nstooba.com)
  • chrysoperla pup(nstooba.com)
  • crysoperla carnea