هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی 1398 تهران

هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی توسط شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی و با همکاری سازمانها و مؤسسات مرتبط در روزهای 4 و 5 اردیبهشت ماه 1398در تهران، دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردید.

در این کنگره شرکت نانو سبزآوران طوبی با همکاری مراکز تام (تحقیق، آموزش و مشاوره) شهرداری تهران، دو خلاصه مقاله از نتایج تاثیر محصولات شرکت روی سفید بالک توت و زیتون در فضای سبز شهر تهران را منتشر کرد.

Field Evaluation of New Botanical Insecticide Based on Date Oil Against Domint Mulberry Whitefly, Aleuroclava jasmini Senso Lato in Tehran

Introducing some new Herbal Insecticide Soaps in Washing Mulberry Trees in Order to Controling Whiteflies