خدمات شرکت نانو سبز آوران طوبا

  • تولید آفتکش های گیاهی برای کنترل آفات نباتی در عرصه کشاورزی و ایجاد درامد زایی
  • انجام پروژه تحقیقاتی فناوری بنیان به منظور توسعه فناوری تولید انبوه محصول و ایجاد بازار در داخل و خارج از ایران
  • تولید دانش فنی در عرصه کشاورزی با استفاده از فنآوری های جدید و جذب سرمایه گذاران
  • تولید انواع فرمولاسیون های زیست سازگار سالم
  • تولید حلال های سبز در جهت جایگزین شده حلالهای مضر شیمیایی در فورمولاسیون سموم
  • انواع خدمات فنی و مشاوره ای در جهت کنترل بیولوژیک و تولید فرمولاسیون های بیولوژیک
  • تولید داخل کشور و صادرات و ارزش افزوده در کشور
  • کمک به تولید محصول سالم کشاورزی و کم شدن استفاده از سموم شمیایی مضر
  • کمک به تجاری سازی اختراعات مرتبط با تخصص شرکت در عرصه کشاورزی

تازه های آموزشی

.