دشمنان طبیعی افات را بشناسیم و از آن ها در مقابل سموم شیمیایی حفاظت کنیم تا بتوانیم اکوسیستم کشاورزی را به حالت طبیعی بازگردانیم

بیایید برای دو سال اینده مان تصمیم قاطع و سالم بگیریم

اطلاعیه شرکت نانو سبزآوران طوبی

به استحضار کشاورزان عزیز می رساند آفت کش گیاهی “آرتمیس اکو” در حال طی مراحل نهایی ثبت در سازمان حفظ نباتات کشور می باشد و بعد از حصول ثبت نهایی در هیئت نظارت بر ثبت سموم در اختیار کشاورزان عزیز قرار خواهد گرفت

همه باهم برای نیل به آرمان کشاورزی سالم و ارگانیک و ایجاد اکوسیستمی پایدار

.

خدمات شرکت نانو سبزآوران طوبی

  • تولید آفتکش های گیاهی برای کنترل آفات نباتی در عرصه کشاورزی و ایجاد درامد زایی
  • انجام پروژه تحقیقاتی فناوری بنیان به منظور توسعه فناوری تولید انبوه محصول و ایجاد بازار در داخل و خارج از ایران
  • تولید دانش فنی در عرصه کشاورزی با استفاده از فنآوری های جدید و جذب سرمایه گذاران
  • تولید انواع فرمولاسیون های زیست سازگار سالم
  • تولید حلال های سبز در جهت جایگزین شده حلالهای مضر شیمیایی در فورمولاسیون سموم
  • انواع خدمات فنی و مشاوره ای در جهت کنترل بیولوژیک و تولید فرمولاسیون های بیولوژیک
  • تولید داخل کشور و صادرات و ارزش افزوده در کشور
  • کمک به تولید محصول سالم کشاورزی و کم شدن استفاده از سموم شمیایی مضر
  • کمک به تجاری سازی اختراعات مرتبط با تخصص شرکت در عرصه کشاورزی

تازه های آموزشی

.